New Hot
Thuốc Bổ Não Của Úc Ginkgo Biloba 2500mg
Thuốc Bổ Não Của Úc Ginkgo Biloba 2500mg

Thuốc Bổ Não Của Úc Ginkgo Biloba 2500mg

449.000

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vita Organic Ginkgo Biloba 2500 Ginkgo biloba cao khô đã được chuẩn hóa (50:1): 50 mg (tương đương với lá khô Ginkgo biloba: 2500 mg; tương đương với các Ginkgo flavonglycoside:12 mg; Ginkgolide và bilobalide: 3 mg).